Działalność charytatywna

Mimo globalnych aspiracji nie zapominamy o swoich korzeniach. Czynnie angażujemy się w życie lokalnej społeczności i wspieramy tych, którzy potrzebują pomocy.

Od lat jesteśmy partnerem charytatywnego turnieju „Giganci Siatkówki”.  Pomagamy też lokalnym organizacjom – m.in. Fundacji „Dla Zdrowia” czy Stowarzyszeniu Integracyjnemu „Tacy Sami”.

Angażujemy się też w dobroczynne inicjatywy o zasięgu ogólnopolskim. Firmową tradycją stało się przygotowywanie Szlachetnej Paczki i licytacja serduszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.